EMDR, Türkçe açılımıyla Göz hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan, yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR NASIL İŞLİYOR?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir.

Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez.

Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yasar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar.

Kisinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (Örneğin: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz bedensel tepkileri (sınavdan önceki gece karin ağırısı) problemin kendisi değil, semptomları bugünkü dışa vurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı, günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danişan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR Terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kisinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakış bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Hangi Sorunları Tedavi Edebilir?

 • Panik bozukluğu
 • Kaygı bozuklukları
 • Depresyon
 • Komplike yas
 • Disosiasyon
 • Rahatsız edici anılar
 • Kişilik bozuklukları
 • Fobiler
 • Ağrı rahatsızlıkları
 • Yeme bozuklukları
 • Performans kaygısı
 • Stres kontrolü
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel ve/veya fiziksel taciz
 • Beden algısı bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Davranım bozuklukları ve özgüven sorunları
 • Migren ve fantom ağrı
 • Kompleks travma

Yorum Yapın

Open chat
Nasıl yardımcı olabiliriz?